Komplekti kuuluvad:

Komplekti hind: 63.- eur.  

Telli...

2 raamatut koos CD-dega ja eelarvestamise tabelite ning vormide CD on praktilisteks abilisteks eelarvete koostamisel, finantsjuhtimisel ja raamatupidamises nii äriühingutele, omavalitsustele kui ka riigiasutustele. Raamatud on koostatud suunitlusega finantsistidele, raamatupidajatele, juhtidele, eelarvestajatele, eelarveprotsessis osalejatele, omanikele, investoritele, üliõpilastele - kõigile, kes tahavad mõista või juurutada eelarvesüsteemi või kes osalevad organisatsiooni eelarvestamise protsessis. 
CD-de sisu saadame e-kirjaga. 


Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele (CD sisu e-kirjaga).
 Sander Karu, Tähve Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim, Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek. 

ISBN 978-9985-9213-8-8; 2007; 334 lk. Tavahind: 31.- eur.

Käesoleva raamatu eesmärk on

  • värskendada lihtsalt ja loogiliselt teadmisi eelarvestamisest ja eelarvestamise meetoditest,
  • juhtida tähelepanu olulisematele tegevustele, mis on vajalikud eelarvesüsteemi loomiseks ja nüüdisajastamiseks organisatsioonis,
  • selgitada nõudeid eelarvestamiseks ja eelarvejuhendi koostamiseks ning
  • tuua praktilisi soovitusi ja näiteid eelarvejuhendi koostamiseks nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes.

Sisukord
CD-l on lisatud näited kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja äriühingute eelarvejuhenditest. 

 

Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat (CD-ga). Sander Karu

ISBN 978-9985-9910-3-9; 2008; 39 lk. Tavahind: 18.- eur.

Raamatus vaadeldakse põhivarade ja amortisatsioonikulude arvestamise erinevaid võimalusi lähtudes nüüdisaegsetest kulude juhimise ja arvestuse põhimõtetest.
CD-l on amortisatsioonikulu arvestuse erinevate meetodite näited ja põhivarade ning amortisatsioonikulu arvestusega seotud RT juhendeid.

Sissejuhatus, autorist ja sisukord

 

CD: Eelarvestamise tabelid ja eelarvete vormid

Tavahind: 14.- eur.

Raamatu "Eelarvestamine - üks strateegilise controllingu eeldusi organisatsioonis"  CD, millel on  eelarvestamise tabelid ja eelarvete vormid (Excel'i tabelitena):

Tabeli nimetus

Tabeli nr.

müügiprognoos

3,4

hinnaprognoos

3,4

müügijuhtide müügiprognoos

3,5

materjali ja tööjõu kulunormid

3,6

valmistoodangu varude prognoos

3,7

materjalide varude prognoos

3,8

müügieelarve 

3,9 - 3,11

ühikuline tootmiseelarve

3,12

materjalide kasutamise eelarve

3,13 - 3,14

materjalide ostu eelarve

3,15

tööjõu eelarve

3,16

tootmislike üldkulude eelarve

3,17

tootmislike üldkulude jaotamine

3,18

toote eelarve

3,19 - 3,20

varude eelarve

3,21

valmistatud ja müüdud toodangu kulu eelarve

3,22

turustuskulude eelarve

3,23

reklaami ja müügiedendamise kulude eelarve

3,24

üldhalduskulude eelarve

3,25

eelarvestatud ärikasumi aruanne

3,26

investeeringute eelarve

3,27

põhivara muutuste eelarve

3,28

lühiajalise rahakäibe eelarve vorm

3,29

pikaajalise rahakäibe eelarve vorm

3,30

eelarvestatud raha laekumine müügist

3,31

eelarvestatud väljamaksed materjalide eest

3,32

eelarvestatud väljamaksed tööjõu eest

3,33

eelarvestatud väljamaksed tootmislike üldkulude eest

3,34

eelarvestatud väljamaksed turustuskulude eest

3,35

eelarvestatud väljamaksed üldhalduskulude eest

3,36

eelarvestatud väljamaksed investeeringute eest

3,37

eelarvestatud väljamaksed laenu tagastamiseks

3,38

rahakäibe eelarve koostamine

3,39

eelarvestatud kasumiaruanne

3,40

eelarvestatud bilanss

3,41

eelarvestatud rahavoogude aruanne

3,42
 

 

 

Kulude juhtimine ja arvestus**303 majandustehingut*70 kuluarvestuse ülesannet**Eelarvejuhendi koostamine*Amortisatsioonikulu arvestus*Juhtimise võlu ja valu I*Juhtimise võlu ja valu II*Eelarvestamise tabelid*Rahakäbe juhtimise tabelid