Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing ABC)  - juurutamine ja arendamine organisatsioonis e-õppena

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

 

Koolitaja:
Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eesmärk
ja õpiväljundid:
(vajalikud) teooriad praktikasse!
 • saanud süsteemse ülevaate tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • analüüsinud oma organisatsiooni kuluarvestuse süsteemi ning tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamise otstarbekust
 • teadvustanud põhilisi tegevusi tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamisel organisatsioonis
 • praktiseerinud tegevuspõhise kuluarvestuse teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel
 • leidnud võimalusi tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma organisatsioonis
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks
Sihtgrupp:
Juhid, juhatuse liikmed, äriarenduse spetsialistid, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud jt
e-õppe korraldus:
 • Õppematerjalid: 
  slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  - 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
 • Iseseisvate tööde arv: 15
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid
 
Olulisemad teemad:
 • Kulude arvestuse olemus, eesmärgid ja roll nüüdisaegse organisatsiooni juhtimises
 • Kulude arvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas
 • Kulude arvestuse baasteadmiste värskendus
 • Kululiikide arvestus
 • Kulukohtade arvestus
 • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
 • Kuluarvestuse põhimõtted: täiskuluarvestus ja osakuluarvestus
 • Miks traditsioonilised kuluarvestuse meetodid ei rahulda?
 • Tegevuspõhine juhtimine, kuluarvestus ja eelarvestamine
 • Tegevuspõhine juhtimine ( activity based management)
 • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity based budgeting)
 • Mis on efektiivsuse aluseks: kas tegevuspõhine kuluarvestus või tegevuspõhine eelarvestamine?
 • 10 sammu tegevuspõhise eelarvestamise juurutamisel
 • Traditsioonilise ja tegevuspõhise kuluarvestuse võrdlus
 • Tegevuspõhise kuluarvestuse eelised ja puudused
 • Ajakäituriga tegevuspõhine kuluarvestus (time-driven activity based costing)
 • Ettevalmistused tegevuspõhise kuluarvestuse süsteemi loomiseks organisatsioonis
 • Eesmärkide püstitamine
 • Miks olemasolev kuluarvestuse süsteem ei rahuda?
 • Kriitiliste edufaktorite määratlemine
 • Väärtusahela analüüs
 • Protsesside ja tegevuste kaardistamine ning kujundamine
 • Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid
 • Tasakaalus tulemuskaart
 • ABM ja ABC projekti väljatöötamine ja juhtimine
 • Miks tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamine on minu organisatsioonis otstarbekas?
 • Tegevuspõhise kuluarvestuse süsteemi juurutamine
 • Kulukandjate valik
 • Tegevuste määratlemine
 • Kulukogumite moodustamine
 • Tegevuste hierarhia moodustamine
 • Tegevuse kulukogumitele põhjendatud kulukäituri(te) valik ja mõõtmine
 • Ressursside kulude arvestamine
 • Ressursikulude paigutamine ja/või jaotamine tegevuste kulukogumitesse
 • Tegevuste (kulukogumite) kulukäituri(te) määra arvestamine
 • Tegevuse (kulukogumi) kulude jaotamine kulukandjatele
 • Aruandluse koostamine
 • Tegevuspõhine aruandluse analüüs
 • Miks ABC ja ABM juurutamine ebaõnnestub?
Koolituse meetod:

e-õpe - õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa
 

 Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.


Osalejate arvamusi:

Kasulik oli kogu kuluarvestus, mida saab töös kasutada. Koolitus lõi selgema pildi kulude analüüsist ja koolitusel olnud näited seostasid kogu koolituse.

Chris Vardja

Kõige kasulikum oli tegevuspõhine eelarvestamine ja analüüs ja õpetlikud arvutused, mis tuli läbida.

Sirje Kurrista


*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................