Avalikud koolitused

Vaata koolituskalendrit...

Avalikke koolitusi viin läbi peamiselt järgmistel teemadel:

  • finantsanalüüs
  • finantsjuhtimine
  • juhtimisarvestus
  • controlling
  • eelarvestamine
  • kuluarvestus jne.

Koolituste korraldaja on Rafiko OÜ, kes on ka Töötukassa koolituspartner.

Vaata kõiki avalike koolituste teemasid
ja õppekavasid ...

 

 

***

  Kas keskenduda analüüsil ja eelarvestamisel mineviku baasile või vaadata tulevikku 

- vastus koolitusel
*

 


Rafiko OÜ on Eessti Töötukassa koolituskaardi partner.

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.