Print
October 2018
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. 2 päeva Tallinn 23.10 - 24.10.2018
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. 3 päeva Tallinn 23.10 - 25.10.2018
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis. 2 päeva Tallinn 30.10 - 31.10.2018
November 2018
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 2 päeva Tallinn 05.11 - 06.11.2018
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs. 3 päeva Tallinn 12.11 - 14.11.2018
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. 2 päeva Tallinn 12.11 - 13.11.2018